Thumb
2016.04.21

БАРУУН БҮСИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ДУТАГДАЛТАЙ БАЙДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ

Засгийн Газрын тогтоолоор Монгол Улсын баруун бүсийн эрчим хүчний системийн горимын тогтвортой ажиллагааг дээшлүүлэх, импортын эрчим хүчний хамааралаас гарах зорилгоор Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станцыг барьж ашиглалтад оруулах шийдвэрийг гаргасан. Дэлгэрэнгүй

Thumb
2016.04.21

ЭРДЭНЭБҮРЭНГИЙН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН ТӨСЛИЙН ТУХАЙ

Монгол улсын Баруун бүсийн эрчим хүчний систем нь нийт цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээнийхээ 70 гаруй хувийг ОХУ-аас, 2 орчим хувийг БНХАУ-аас импортоор тус тус авч, үлдсэн 20 орчим хувийг Дөргөний УЦС-аас авч байна. Дэлгэрэнгүй

1 2