ТУХ-ны дарга

         М. Баярмагнай - Эрчим хүчний дэд сайд

ТУХ-ны гишүүн

         И.Батхүү –Сангийн яамны Хөгжлийн санхүүжилтийн газрын дарга

         Б. Ерэн-Өлзий - Эрчим хүчний яамны Бодлого,төлөвлөлтийн газрын дарга

         А. Энхбат - Эрчим хүчний яамны  Санхүү,  Хөрөнгө оруулалтын газрын дарга

         И. Лувсанцэрэн - Эрчим хүчний яамны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Сэргээгдэх эрчим хүчний хэлтсийн дарга

         Б. Ариундэлгэр - Эрчим хүчний яамны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын шинжээч

         С.Ариунболд - Эрчим хүчний яамны Эрчим хүчний бодлого төлөвлөлтийн газрын

Сэргээгдэх эрчим хүчний хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

         Г.Балжинням – “Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал

         Б. Алтанцэцэг – Сэргээгдэх эрчим хүчний  үндэсний төв” ТӨААТҮГ – ийн гүйцэтгэх захирал

         Д. Ганхүлэг – “Баруун бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК – ийн гүйцэтгэх захирал

ТУХ-ны нарийн бичгийн дарга

         Ч. Гантулга - "Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл"-ийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн зохицуулагч