ТУХ-ны дарга

М.Батгэрэл - Эрчим хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

ТУХ-ны гишүүн

И.Батхүү –Сангийн яамны Хөгжлийн санхүүжилтийн газрын дарга

Г.Энхтайван - Эрчим хүчний яамны Бодлого,төлөвлөлтийн газрын дарга

Ж.Жанарбаатар - Эрчим хүчний яамны  Бодлого, төлөвлөлтийн газрын  Хөрөнгө оруулалт, Үйлдвэрлэлийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

Б.Баясгаланбаатар - Эрчим хүчний яамны  Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын мэргэжилтэн

О.Бавуудорж - Эрчим хүчний яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга Сэргээгдэх эрчим хүчний хэлтсийн дарга

С.Ариунболд - Эрчим хүчний яамны Бодлого төлөвлөлтийн газрын

Сэргээгдэх эрчим хүчний мэргэжилтэн

Г.Балжинням – “Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал

Ц.Цэрэн – Сэргээгдэх эрчим хүчний  үндэсний төв” ТӨҮК – ийн гүйцэтгэх захирал

Р.Нямтуул – “Баруун бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК – ийн гүйцэтгэх захирал

ТУХ-ны нарийн бичгийн дарга

Ж.Лувсандандар - Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станцын төслийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн зохицуулагч