2018

4 сар

ЭбУЦС-ын бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх

2016

12 сар

ТЭЗҮ, БОННҮ боловсруулж батлуулах

6 сар

Шалгарсан хөрөнгө оруулагчтай Концессийн гэрээ байгуулах

4 сар

Концесс олгох сонгон шалгаруулалтад оролцох урилга, тендерийн материалыг хүргүүлэв

2015

11 сар

Концессийн гэрээний ажлын хэсэг байгуулагдав

7 сар

ЭбУЦС-ын төслийн нэгж байгуулагдав

4 сар

ЭбУЦС-ыг Концессийн зүйлийн жагсаалтад оруулсан тухай ЗГ-ын 133-р тогтоол гарав.

3 сар

ЭбУЦС байгуулах тухай ЗГ-ын 86 дугаар тогтоол гарав

2014

10 сар

УИХ-ын дарга айлчилж, 2015 оны улсын төсөвт ЭбУЦС-ын ТЭЗҮ боловсруулах төсөв батлагдав

2010

2010

ДБХС, ШХА, Ховд, Буянт голын сав газрын зөвлөл хамтран усны нөөцийн нэгдсэн хөтөлбөр боловсруулав

2008

2008

MCS, Kyushu Electric Power, West Japan Engineering Consultants, Industrial Design компаниуд анхны ТЭЗҮ-г боловсруулав

1964

1964

ЗХУ-ын Электросеть институт урьдчилсан судалгааг анх хийв