Төслийн явц

Хулганаар дараатай чирэх, эсвэл хулганы голын товчыг эргүүлэн томруулж жижигрүүлж харна уу