Археологийн нарийвчилсан хайгуул судалгааны гэрээ байгуулав

2022.04.27
Thumb

"Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станц төсөл"-ийн хүрээнд Увс аймгийн Өмнөговь сум, Баян-Өлгий аймгийн Баяннуур сум, Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн, Мянгад сумын нутаг дэвсгэрт археологийн нарийвчилсан хайгуул судалгааны ажлыг ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн 2022 оны 5-6 дугаар сард хийж гүйцэтгэхээр Монгол Улсын "Соёлын өвийг хамгаалах тухай" хуулийн хүрээнд Соёлын яамны дэргэдэх Археологийн мэргэжлийн зөвлөлийн шийдвэрээр ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнгийн захирал, доктор, дэд профессор Г.Эрэгзэн, эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, доктор Н.Эрдэнэ-Очир нар, "Эрдэнэбүрэнгийн Усан цахилгаан станц төсөл"-ийн зохицуулагч Ч.Гантулга, төслийн нэгжийн Гэрээ хэлцэл, байгаль орчин, нийгмийн асуудал хариуцсан ажилтан Д.Бямбацэрэн, Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний ажилтан Г.Батцэцэг нар гэрээ байгуулав.
Уг ажлын үр дүнгийн дагуу төслийн нөлөөлөлд өртөж буй түүх, соёлын дурсгалт зүйлсийг авран хамгаалах юм.