Thumb
2016.04.21

БАРУУН БҮСИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ДУТАГДАЛТАЙ БАЙДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ

Засгийн Газрын тогтоолоор Монгол Улсын баруун бүсийн эрчим хүчний системийн горимын тогтвортой ажиллагааг дээшлүүлэх, импортын эрчим хүчний хамааралаас гарах зорилгоор Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станцыг барьж ашиглалтад оруулах шийдвэрийг гаргасан. Дэлгэрэнгүй

1