Санамж бичиг байгуулав.

2020.04.02
Thumb

Эрчим хүчний сайд Ц.Даваасүрэн 2019 оны 3 дугаар сар 15-ны өдөр БНХАУ Төрийн өмчит BIDR компанитай Хөрөнгө оруулагч талын хөнгөлөлттэй зээлийн үндсэн шаардлага болон үнэлгээний нөхцөлд нийцсэн хамтран ажиллах санамж бичгийг эргэн төлөх нөхцөлгүйгээр байгуулсан.