Ажлын хэсэг байгуулагдав.

2020.04.02
Thumb

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2018 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдрийн 150 тоот захирамжаар Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станцын /ЭБУЦС/ төслийн хэрэгжилтийг нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтаар хангах чиг үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Эрчим хүчний сайд Даваасүрэнгээр ахлуулсан ажлын хэсгийг байгуулсан.