УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ ЯМАР АЧ ХОЛБОГДОЛТОЙ ВЭ?

2016.04.21

ЭДИЙН ЗАСГИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ

 • Нүүрс, хий зэрэг түлшээр ажилладаг эх үүсвэрүүдтэй харьцуулахад  УЦС-ын үйл ажиллагааны зардал нь харьцангуй бага бөгөөд тогтвортой байдаг.
 • Цахилгаан үйлдвэрлэх шаардлагагүй байгаа тохиолдолд гарцуудыг хаан, цахилгаан үйлдвэрлэхээ зогсоож, шаардлагатай үед дахин үйлдвэрлэх боломжтой.  
 • УЦС-ын  ашиглалтын хугацаа нь 50-100 жил байна.
 • УЦС-ыг олон төрлөөр ашиглаж байгаа тохиолдолд  нэг удаагийн хөрөнгө оруулалтаар барилга байгууламжийн ажлыг гүйцэтгэн, цаашид олон эх үүсвэрээс орлого олох бололцоо бүрддэг.

 

БАЙГАЛЬ ЭКОЛОГИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ

 • Цөмийн цахилгаан станцтай адил цөмийн хаягдал үүсгэхгүй, байгаль орчинд ээлтэй.
 • Түлш шатаахгүй тул бусад цахилгаан станцууд шиг нүүрстөрөгчийн давхар исэл (CO2) –ийг шууд ялгаруулахгүй.
 • Усан сан үүсгэснээр тухайн бүс нутгийн агаарын чийгшлийн түвшин нэмэгдэж  цаг уурын таатай нөхцөл бүрдэнэ.
 

image11.jpeg

НИЙГМИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ

 • Бүтээн байгуулалтын ажлын явцад болон УЦС ашиглалтанд орсноор орон нутгийн иргэдэд шинэ ажлын байр бий болно.
 • Орон нутгийн иргэд цахилгаан эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэртэй болно.
 • Орон нутагт зам, барилга, гүүр барих зэргээр дэд бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэгдэнэ.
 • Байнгын цахилгаан эрчим хүч ашиглах болсноор  иргэдэд жижиг бизнес эрхлэх, томоохон уурхай, үйлдвэрүүдэд үйл ажиллаагаагаа эрхлэхэд таатай нөхцөл бүрдэнэ.