УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ ЯМАР ДАРААЛЛААР АЖИЛЛАДАГ ВЭ?

2016.04.21

Далан: Шаардлагатай усны нөөцийг хуримтлуулж усан сан үүсгэнэ.

Ус дамжуулах хоолой : Усыг далангаас турбин руу урсгана.

Турбин:  Цилиндрт бэхлэгдсэн араанууд нь усыг  хуйлруулан эргэлдүүлнэ.

Генератор:  Турбинтай холбогдсон хэсгүүд хөдөлсөнөөр цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэнэ.

Трансформатор:  Үйлдвэрлэсэн ЦЭХ-ний хүчдлийн хэмжээг тохируулна.

ЦДАШ: УЦС-ын үйлдвэрлэсэн эрчим хүчийг цааш дамжуулна.

1003_thumb.jpg